Neverificate

Proces verbal al ședinței ordinare CR Glodeni din 8 septembrie 2017

23:34 Nov 26 2017 Glodeni

Proces verbal al ședinței ordinare CR Glodeni din 8 septembrie 2017
Descrierea
Pe data de 8.09.2017, a avut loc ședința ordinară a CR Glodeni, unde s-au disctat urmăatoarele:
1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I a.2017.
Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
2. Cu privire la mersul îndeplinirii cerințelor asolamentelor în sectorul agrar și măsurile de efiecientizare a cultivării culturilor agricole în asolamentele respective.
Raportor: dl Oleg Agache, șef Direcția Agricultură și Alimentație.
3. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional pentru tr. IV al anului 2017.
Raportor:dna Ina Stavinschi, șef interimar secția administrație publică .
4. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 5/2 din 30.06.2017 “ Cu privere la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin decizia Consiliului raional nr.1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017”.
Raportor: dna Fevronia Nicolaev, șef interimar Direcția Finanțe.
5. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile de la unitatea administrative-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială or. Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
6. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de prevenire și control al bolilor cardio-vasculare pentru an.2017-2021.
Raportor: dna Viorica Ciobanu, șef IMSP Centrul de Sănătate Glodeni.
7. Cu privire la aprobarea Programului territorial de control și profilaxie a cancerului pentru anii 2017-2025.
Raportor: dl Victor Surduleac, Coordonator Asistență medicală și medic oncolog.
8. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-terenuri de la IMSP Spitalul raional Glodeni la unitatea administrativ-teritorial raională Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
9. Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului rational Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
10. Cu privire la modificarea unor contracte și acte de transmitere, între Președintele raionului Glodeni și instituții.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
11. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a comisiilor consultative de specialiatate ale Consiliului raional Glodeni pentru principalele domenii de activitate.
Raportor: dl Nicolae Gorcea, consilier raional.
12. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-microbuse, în administrare/gestiune, cu titlu gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Direcția Învățămînt Tineret și Sport Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
13. Cu privire la acceptarea și distribuirea unui lot de bunuri parvenite din ajutor umanitar (donație).
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
14. Cu privire la transmiterea unui mijloc fix-construcție, de la Direcția Învățămînt, Tineret și Sport la unitatea administrative-teritorială raionul Glodeni.
Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

Interpelări, întrebări, raspunsuri.
Credibilitate: UP DOWN 0

Semnalări suplimentare

UN.PSRM.1

12:16 Jul 01, 2017

Ungheni, 0 Kms

Tl.1.01.07.2017

13:30 Jul 01, 2017

Telenesti, 0 Kms

FR.PDM.2.27.04.2017

13:24 Jul 03, 2017

Floresti, Moldova, 0 Kms

FR.PDM.3.10.03.2017

13:47 Jul 03, 2017

Floresti, Moldova, 0 Kms

FR.PSRM.1.01.06.2017

13:14 Jul 03, 2017

Floresti, Moldova, 0 Kms