Neverificate

Tutu Constantin

01:21 Mar 2 2019 Singera

Tutu Constantin Tutu Constantin
Descrierea
La data de 23.02.2019 caravana PDM la intilnire cu alegatorii in or.Singera.
Credibilitate: UP DOWN 0

Semnalări suplimentare

Rosca Vladimir Candidat PSRM

13:50 Jan 19, 2019

Chisinau, 0 Kms

Rosca Vladimir Candidat PSRM

13:12 Jan 19, 2019

Chisinau, 0 Kms

Rosca Vladimir Candidat PSRM

13:30 Jan 19, 2019

Chisinau, 0 Kms

Reprezentantii PDM

13:33 Jan 19, 2019

Chisinau, 0 Kms

Tutu Constantin candidat PDM

13:16 Jan 21, 2019

Chisinau, 0 Kms